Jeżeli chcesz korzystać z SERWISU WWW.NATURYSCI.NIMFOMANKA.COM.PL, "podpisz się" pod oświadczeniem, które widzisz niżej, klikając na link "Akceptuję oświadczenie".
Oświadczam, że:
  • jestem w pełni władz umysłowych,
  • nie cierpię na upośledzenie umysłowe ani też żadną chorobę psychiczną powodującą brak zdolności do rozpoznania znaczenia swoich czynów lub pokierowania swoim postępowaniem
  • mam ukończony 18 rok życia
  • mam świadomość iż w tym serwisie są prezentowane materiały erotyczne, w tym ukazujące pełne stosunki płciowe
  • oglądanie materiałów erotycznych nie narusza mojej godności osobistej i nie jest sprzeczne z moimi przekonaniami światopoglądowymi i religijnymi
  • odbiór treści zawartych w tym serwisie nie został mi narzucony, lecz z własnej woli i na własną odpowiedzialność chcę zapoznać się z jego zawartością

AKCEPTUJĘ OŚWIADCZENIE                       NIE AKCEPTUJĘ

 

Zapraszamy też do naszych pozostałych serwisów.

Nimfomanka          Puszysta nimfomanka        BDSM - Centrum         Top - 100